5.09.2010

DOT!!

小さなドットが散らばるイス。
今日はどの席に座ろうかな♩

Free / Kuniyuki Takahashi